Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pe la gin s. 477. —' volgelingen.

308.

Persoon en persoonlek, beteekenis van de woorden — in de 16de eeuw. 348, 564, 567 v.v.

Polen. 324, 326.

Polderman, C. vriend van Hoffman. 33, 140, 202 v.v., 214.

Praedestinatie. Zie Voorbeschikking.

Predikanten. 320, 354, 367, 408. van God gezonden en valsche. 339, 395-410, 586. luthersche —. 536 v., 599, 637. de laatsten zijn schriftgeleerden. 596, 599, 621, 628 v.v., 640, 643. — richten het roomsche wezen weer op. 599, 629, 629*, 641. papiste of werkheilige —. 596, 626 v., 629 v., 638, 643.

Priesterambt. 444*.

Profeten (hetzelfde als predikanten). valsche —. 637 v.v.

Protestantisme,kerkelyk. 202, 359.

Publicanen. 304.

R.

Rees. 322*.

Rembert, K. 6, 11, 38, 40, 139, 321, 600.

Rhenanus, Beatns. 475.

R i e s, Hans. de. 38.

Rijk van God op aarde. 362, 509.

Rinck, Melchior. 586, 599. —'s spiritualisme. 600. zijn zendbrief. 642 v.v. — bestrijdt kinderdoop. 643 v.

Rol, Henrick. zijn „Slotel". 3 v.v. leven. 5 v.v. sterft. 7. uit Grave. 8*. onderteekent de „Bekentnisse". 9 v. wanneer de „Slotel" is geschreven. 10—13. de „Slotel" door De Zuttere gewijzigd en uitgegeven. 7—10. avondmaalsstrijd. 13. schrijver van de „Bedynckung". 14 v. taal. 14. vroe¬

ger priester. 15. gevoelen over het avondmaal. 21 v.v., 39. over den doop. 23 v.v. over de gemeente. 24 v. — geestverwant van Schwenckfeld. 36. de Zuttere hoog ingenomen met —. 38, 383.

Rome. zie Babyion.

R o o d e zee. beeld van den doop. 150, 197, 464.

Rothmann, 5, 7, 9 v. zwager van Brixius. 211.

Rottenburch. 591*, 601, 645.

Rozenkrans. 410 v.

8.

Sacrament. = teeken. 434. —'s huisken. 493. —isten. 202.

S a n d i u s. 326.

Sattler .Michaël. 35, 585, 586. — waarsehynlyk ontwerper van de zeven artikelen. 590, 591.—'s zendbrief naar Horb. 595, 6. boekjes over —'b sententie. 600, 601, 645—650. —'s rekenschap van gevoelens. 646-8. terechtstelling. 650.

Scheffer, J. G. de Hoop. 4, 318, 321, 327, 595*.

Schlatt am Randen. 591, 593. 605, 613, 618*.

Schrift, typologische —verklaring. 168*, 177, 339. tweevoudige —zin. 208. het gezag der —geleerden = luthersche predikanten. 596, 599, 621, 628 v.v., 640, 643.

Schwenckfeld, C. 6, 13*, 27, 31 v. geestverwant van Rol. 36 v., 106*, 123*. dispuut te Straatsburg met —. 201.

Secreta (stille gebeden). 498*.

Sepp, C. 3 v., 6 v., 16 v., 18.

Sermoenboe k. 490.

Servet, M. 327.

S 1 a c h t s ca e f. 11, 39.

Socinianen. 326 v., 346 v.

Sluiten