Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCH REGISTER.

De getallen verwezen naar de bladzijden. Staat rechts boven een getal een klein cijfer, dan dnidt zulks aan de op de bladzijde voorkomende aan* teekening; derhalve 529 i = blz. 529, aant. 1.

A.

Aan den Christelijken adel (van M. Luther). 489.

Aanroeping:

a. Van heiligen. 210, 213, 236, 237, 238, 459, 460 v., 462, 463— 465 (vier argumenten tegen het aanroepen der heiligen), 471 v.

b. Van Maria. 213, 236, 237 v., 465, 552, 558.

Absolutie. 336—341.

Absolutie-formule. 533, 546 v. [vergel. 541].

Adriaan van Utrecht (later paus Adriaan VI), oppercommissaris voor den aflaat. 529 v., 534, 535, 537. — Zie verder Instructio Adriani de Traiecto.

Aerderecht. Zie Pellerecht.

Aflaathandel. Literatuur, 5291. — Zie verder Instructio Adriani de Traiecto.

Al va. 610.

Ambrosius. Dikwijls in „Dat Euang. der Armen" aangehaald (192) en daar voorkomende: 233, 252, 254, 307, 344, 359, 467.

Anabaptisten. Zie Wederdoopera.

Anastasius Veluanus, J.

189, 194.

Anna vanOldenburg, gravin van Oostfriesland. Hare bemoeiingen voor de verstrooide Londensche gemeente, 148.

Antoni us de kluizenaar. 193, 435, 448 2

Antonius, secretaris van koning Christiaan III van Denemarken. 70.

Apologie. Zie Van Hoogstraten.

Aranien (=z Oranje). 558.

Arcimboldus, J. A., aflaat-commissaris. 534.

A r e n t z , J. 201, 207 ; literatuur (ook over de Hagepreek van hem uitgegaan), 207 3.

Armen. Wie als zoodanig worden beschouwd in de „Instruct. Adr. de Traiecto", 532, 543.

Articulen wtgheroepen te Mechelen. Tegen welke misbruiken zij gericht zijn, 565 ; uitgegaan van keizer Earel V, 565 v.; waar en wanneer uitgeroepen, 565, 567, 569; oor-

Sluiten