Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fol. 97'. 1. Corinth. 10. c. 20.

ö Item: lek segghe, dat de Heydenen, wat sy offeren, dat offeren sy den duyuelen, ende niet Godt, Nv en wil ick niet, dat ghy in de gemeynschap der Duyuelen zijn sult, Ghy en muecht niet gelijck drincken des Heeren Kelck ende der Duyuelen Kelck, Ghy en muecht niet ghelijck deelachtich zijn des Heeren Tafel ende der Duyuelen Tafel.

2 Corinth. 6. b. 17.

G Daerom gaet wt dat midden van haer, ende scheydet v van haer, ende en roert niet aen dat onreyn is, etc. //

Sluiten