Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UEd. maken cenige opmerkingen van negatieven aard over de oogmerken waarmede deze toerustingen werden gemaakt. Ik acht het niet noodig de kwesties te bespreken, die gij opgeworpen hebt. Maar het gevolg van die toerustingen, met groote geheimzinnigheid bewerkstelligd, is geweest, dat het Britsch rijk gedwongen werd, een inval het hoofd te bieden, die het rijk een kostbaren oorlog en het verlies van duizenden kostbare levens bezorgd heeft. Deze groote ramp is de straf geweest, die Groot-Brittannië ondergaat, omdat het in de laatste jaren berust heeft in het bestaan van de twee Republieken.

Met het oog op het gebruik, dat de beide Republieken gemaakt hebben van de positie hun geschonken, en de rampen, welke hun ongeprovoceerde aanval over Hr. Ms. gebied heeft gebracht, kan Hr. Ms. regeering op UEd.'s telegram slechts antwoorden met te zeggen, dat zij niet bereid is, in de onafhankelijkheid van de Z. A. Republiek of van den Oranje-Vrij staat toe te stemmen.

Sluiten