is toegevoegd aan uw favorieten.

De strijd tusschen Boer en Brit

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beide Republieken, de volgende punten als basis van onderhandeling voor te stellen, behalve de punten reeds aangeboden in de onderhandelingen van April jl.:

a. Wij zijn bereid afstand te doen van onze onafhankelijkheid wat betreft buitenlandsche relaties.

b. Wij wenschon te behouden binnenlanidsch zelfbestuur onder Britsche oppertoezicht.

c. Wij zijn bereid afstand te doen van een deel van ons grondgebied.

Indien uwe Excellenties bereid zijn op deze basis te onderhandelen, dan kunnen bovengemelde punten nader uitgewerkt worden.

Wij hebben de eer te zijn

Uwer Excellenties D\v. Dienaren

LOUIS BOTHA.

C. R. DE WET.

J. H. DE LA REY.

J. B. M. HERTZOG.

J. C. SMUTS.

Lord Milner: Met het oog op den grooten afstand (wide distance) tusschen dit voorstel en dat gedaan door Z. M. Regeering, toen wij uit elkander gingen, moet ik zeggen dat ik geen hoop voorzie op goede resultaten van onderhandeling op deze basis. Ik meen dat Lord Kitchener mijne beschouwing deelt.

Lord Kitchener: Wij kunnen deze voorstellen in overweging nemen'; maar ik kan niet zien hoe het mogelijk is ze in overeenstemming te brengen met die van Z. M. Regeering.

C o m. Gen. B o t h a: Indien gij dit standpunt inneemt, zouden wij gaarne een finaal antwoord van u op ons voorstel willen hebben.

Lord Milner: Wilt gij dat uw voorstel naar Z. M. Regeering verwezen worde?

C o m. Gen.: Ja, tenzij gij volmacht hebt een finaal antwoord te geven.

Lord M.: Ik houd mij overuigd dat uw voorstel niiet aangenomen zal worden, en indien gij een ander voorstel wilt doen, zal het verwijzen van dit voorstel naar Z. M. Regeering U benadeelen.