is toegevoegd aan uw favorieten.

De strijd tusschen Boer en Brit

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lord M. Ik hoop dat er verstaan wordt dat, wanneer de zaak hier gelaten wordt, er geene verplichting op mijne Regeering is de zaak op eene of andere wijze te behandelen.

Lord K.: Maar er is een onderpand (pledge) dat de zaak behoorlijk overwogen zal worden.

Lord M.: Ja, natuurlijk, indien wij eene verstandhouding in geschrift gaan stellen. Solemneel denk ik dat het noodzakelijk is dat wij verstaan zullen dat dit document alles bevat waarop daar iets is in den vorm van een „pledge".

L o r d K.: Er is dus een „pledge" dat dit punt hetwelk gij geopperd hebt in uw belang zal overwogen worden.

Gen. Smuts: Nu blijft de vraag nog omtrent het uitbetalen der kwitanties.

Lord K.: Dat zal verwezen worden naar de Britsche Regeering. Wat de som betreft, dit is een essentieel punt, doch ik meen dat het bedrag hoog is. Ik wil gaarne weten of het nu verstaan wordt dat wij overeengekomen zijn over al deze conceptvoorstellen met uw amendement? En dat er niet nog meer punten zijn? Want zij zullen naar Engeland getelegrafeerd moeten worden.

Hoofdco m. De Wet: Wij hebben geene verdere punten.

Lord M i 1 n c r : Het voorgestelde telegram, dat ik verzenden wil, luidt: „De commissie is bereid het volgende document aan hare Burgervergadering voor te leggen, (indien het goedgekeurd wordt door Z. M. ^egecring), en van die vergadering een „j a" of „n een" te vragen.' Is dit goed?

Hoofdcom. De Wet: Ja, natuurlijk, behalve dat ik niet zeggen kan dat dit document mijne goedkeuring wegdraagt; maar ik zal berusten in wat de afgevaardigden doen.

Rechter Hertzog: Ik zou niet gaarne zien dat het verstaan werd, dat wij onzen invloed moeten gebruiken met de Volksafgevaardigden.

Lord M.: Ik denk dat dit goed verstaan wordt. Ik versta niet dat dit de leden der commissie verbindt betrekkelijk de opinie die /ij mogen uitspreken voor de burgers. Het verbindt hen alleen om het document voor het volk te leggen, indien de Britsche Regeering het goedkeurt. Ik stel voor dit telegram te verzenden: „De commissie is bereid het volgend document aan de Burgervergadering te Vereeniging voor te leggen, voor een „j a" of „n e e n" stem, indien Z. M. Regeering het goedkeurt.