is toegevoegd aan uw favorieten.

Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI.

Een bezoek aan de werkplaatsen op Meer en Bosch.

»Werkplaats« en »arbeid« zijn nauw aan elkaar verwante begrippen. Wie kan zich het één zender het andere denken? De lezer zal echter bemerken, dat in onderstaande regelen het begrip »arbeid« meer vooropstaat dan dat van »werkplaats«.

In een Inrichting, waar zoo vele lijders aan vallende ziekte worden verzorgd, is het een vraag van belang: »hoe zullen wij die menschen aan het werk houden? Bezig zijn is voor de verpleegden èn uit lichamelijk èn uit zedelijk oogpunt van het hoogste gewicht te achten. Maar hoe voor elk van die velen passenden arbeid te vinden! Lang niet allen, die in onze Inrichting worden opgenomen, hebben een vak geleerd, en het vak, dat anderen dan wel geleerd hebben, kan hier ter wille van daaraan verbonden gevaren, b.v. smeden, niet beoefend worden. Brengt een vroeger geleerd vak geen bepaalde gevaren mede en oordeelt de geneesheer den patiënt voor dat werk aangewezen, dan kan het bedrijf voor hem op Meer en Bosch hetzelfde zijn, als dat wat voorheen door hem is verricht. Een timmerman kan dan werken in de timmermanswerkplaats, een schilder in den schilderswinkel, enz.

De hoofdbezigheid in de Inrichting was en is de tuinarbeid. Daar zijn verreweg de meesten onzer menschen op hun plaats bij. In het bosch moet geharkt, de wegen moeten hard gemaakt, de groenten geplukt en gewasschen worden. Planten en bloemen kweeken eischt weer vakkennis. Buitenwerk heeft gelukkig het meeste voor zich, van wege den gunstigen invloed dien het op de gezondheid oefent.