is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

HET MODEHNE S('IK)<)NHEIDSHEGH11\

Po hedendaagsehe Europeaan woel van hot vrouw blijk lichaam zoo goed als niets. Hij ziet slechts gelaat en handen, hij feestelijke gelegenheden armen en schouders, eene enkele of eeuige weinige vrouwen ziet hij ontkleed, en deze nog meest onder omstandigheden, die hem een nuchter onbevangen oordeel onmogelijk maken of ten minste belemmeren ; want de liefde is blind.

Ten aanzien van gelaat en handen kan hij zich ongetwijfeld een zelfstandig oordeel vormen; wat hij van het overige van het lichaam weet, is de totaalindruk van hetgeen hij zich van afbeeldsels herinnert: waarnemingen op de levende vrouw spelen daarbij eene geheel ondergeschikte rol. Gevolgelijk steunt liet schoonheidsideaal van den hedendaagschen Europeaan grootendeels op door de kunst opgewekte indrukken. Eene uitzondeling hieiop maken de kunstenaar en de geneesheer.

Gokthe, de groote physioloog, heeft treffend den induik geschetst van het eerste aanschouwen van een naakt vrouwelijk lichaam: J) „Daarop bracht zij mij in een klein smaakvol gemeubeld vertrek; een net tapijt bedekte den vloer, in eene soort van nis stond een zeer zindelijk bed, naast liet hoofdeinde een toilet met een spiegel er op en aan het voeteneinde een guéridon met eene driearmige kandelaar, waarop kaaisen zeer helder brandden. Gok op het toilet waren twee lichten

i Briefe au* der Schweiz. Einte AMheilung. C'nttii 4. i>. 4<>fl.