is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder al deze ziekten zijn weder diegene het meest van belang, welke het lichaam in zijne ontwikkelingsperiode doorstaat, omdat zij in dien tijd op de teêre, in wording zijnde vormen met grooter kracht kunnen inwerken.

Van de ziekten die vooral op het skelet van invloed zijn, is de meest verspreide en meest bekende, de zoogenaamde Engelsche ziekte, de Rhachitis. Zij vertoont zich meestal in het 1' tot het -4° levensjaar, zelden later. Haar voornaamste symptoom is eene eigenaardige stoornis in den groei der beenderen '), die door te geringe kalkafzetting week blijven en aan de gewrichtsuiteinden dikker worden. De zachte beenderen geven toe aan de trekking, welke de spieren er op uitoefenen en aan den druk van het lichaamsgewicht; er ontstaan verkrommingen, die vooral aan de beenen zeer sterk kunnen zijn wanneer de kinderen gedwongen worden te loopen. Als de genezing intreedt volgt daarna eene sterke kalkafzetting, waarbij verkromming van de ledematen en verdikking van de gewrichts-uiteinden blijven bestaan.

Over de verspreiding van rhachitis zijn de meeningen zeer verdeeld, omdat, zooals Vierordt beweert, „verschillende waarnemers het begrij) van rhachitis min of meer ruim opvatten en dus het oordeel over het veelvuldig voorkomen van rhachitis niet op gelijksoortige gezichtspunten berust."

Daarbij komt, dat een groot aantal gevallen van rhachitis van lichteren aard, in het geheel niet geneeskundig behandeld wordt. Toen ik in de Schroeder'sche polikliniek te Berlijn werkte, lette ik op dit feit en vond in bijna elk huisgezin van de arbeidende klasse een of meer kinderen, die rhachitis hadden of gehad hadden en die nooit geneeskundig waren behandeld.

A\ ij hebben hier niets te maken met de meerdere of mindere hevigheid van de ziekte, maar alleen met de blijvende veranderingen, waaronder de verkrommingen der onderste ledematen de eerste plaats innemen. Daarom geloof ik, dat wij het door Senator en Ritchie gevonden hoogste percentage van .'{<) als minimum van de wezenlijke ver-

1) Vgl. Vierordt. Rhachitis und Osteomahicie 1896. Hölder.