is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X.

beoohdeeijng van de afzondehm.ike I'ICI lAAMSDEEIiEN.

Gelijk wij bij het ziekenonderzoek, na de algenieene inspectie van het lichaam, de organen aan een nader onderzoek onderwerpen. moeten wij ons ook hier van de afzonderlijke lichaamsdeelen door een nader onderzoek op de hoogte stellen. Dat onderzoek is moeilijker, onulat I»ij een zieke het doel is, bestaande gebreken te ontleden, hier echter om mogelijke gebreken te ontdekken. Hoe gunstiger de uitslag is, te eer kunnen wij met zekeren ouden genei aal uitroepen; >jlk /i^ weder velen, die op het appèl mankeeren!"

terwijl wij bij de beschouwing van het lichaam in het algemeen, er op gewezen hebben, dat het van belang is, het licht vol en gelijkmatig van voren oj» het lichaam te laten vallen, is het tot eene juiste beoordeeling van de oiiderdeelen dikwijls wenschelijk, ze bij zijdelingsche belichting of met half licht te beschouwen, onulat daardoor de bijzonderheden van den vorm duidelijker voor den dag komen (vgl. Fig. 22).

Bovendien zijn wij nog dikwijls verplicht, de afzonderlijke lichaamsdeelen in verschillende houdingen te brengen. Bij het hoofd is het voldoende, 0111 het en profil en en face te bekijken, bij den romp en meer nog hij de ledematen zal het blijken, dat we daarmede soms niet kunnen volstaan.