is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hangen en de hand zóó draaien, dat het holle van de hand naar voren is gekeerd (supinatie). In die houding moet het verlengde van een rechte lijn, getrokken van het midden van het schoudeinaar het elleboogsgewricht, tusschen den vierden en den vijfden vinger doorgaan (Fig <>7, supinatie).

Bkücke, Richer e. a. nemen aan, dat voornamelijk bij den

man, de verlenging dezer lijn in het algemeen het handgewricht niet snijdt, zoodat volgens hen de scheeve aanhechting van den voorarm normaal is. Het schijnt inderdaad, dat bij den man, in den regel, misschien ten gevolge van sterkere spierwerking, de voorarm met een grooteren hoek afwijkt dan bij do vrouw. Ik heb mij echter kunnen overtuigen, dat de door Merkel aangenomen configuratie bij goed gebouwde vrouwen dikwijls genoeg voorkomt.

Wanneer in denzelfden stand de rug van de hand n.mr voren wordt srekeerd

configuratie bij goed gebouwde vrouwen dikwijls genoeg voorkomt.

Wanneer in denzelfden

stand de rug van de hand naar voren wordt gekeerd (pronatie), draaien ellepijp en spaakbeen om elkaar

heen, doch zoodanig, dat de onderste rand van het spaakbeen meer naar binnen verplaatst wordt dan de ellepijp naar buiten. In die houding loopt het verlengde van den bovenbedoelden lijn in den wijsvingei uit (Fig. (57, pronatie).

Te geringe ontwikkeling van het olecranon heeft ten gevolge dat hij strekking van den arm de voorarm te sterk naar achteren uitwijkt, hetgeen ook als een dikwijls voorkomend gebrek moet beschouwd worden (Bkücke).

Fig*. 07.

As van den arm in pronatie en supinatie.