is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij hebben vóór ons eene schoone knop, die haar hoogsten bloeitijd nog niet heeft bereikt.

Ken ander voorbeeld is een 1 /-jarig Berlijnsch meisje, Margareta E. Ik was in de gelegenheid de maten zelf te nemen, professor (i. Fritsch maakte photograpliische opnamen en was zoo goed, mij die af te staan. Bovendien heeft mevrouw 1'aczka van dit meisje eene teekening gemaakt.

^ ij hebben dus van éénzelfde individu de maten, de opname naar de natuur en een artistieke reproductie»ter onderlinge vergelijking.

De maten zijn :

Lichaamslengte 1<><> cM.

Hoofdlengte 2-'! cM.

Lengte van de beenen tot aan de groote draaiers 85 cM. Lengte van de beenen binnenwaarts gemeten 79 cM.

Omtrek van de borst 85 cM.

Lengte van den neus tot het schaambeen (modulus) (50 cM.

Schouderbreedte .'58 cM. (omtrek 92 cM.)

1 aillebreedte '22.4 cM. (omtrek (>"> cM.)

Breedte der heupen ."52 cM. (omtrek 90 cM.)

Onderlinge afstand van de borsttepels 19.95 cM.

Afstand van de kruin tot de schaamdeelen 87 cM.

Bekken:

Onderlinge afstand van de voorste darmbeensdoorns 2.r5 cM. Onderlinge afstand van de darmbeenskanunen 27.25 cM. Breedte der heupen .'51 cM.

Onderlinge afstand der achterste darmbeensdoorns 11 cM. Hieruit volgt dat de hoofdlengte 7.2 maal in de lichaamslengte begrepen en het hoofd dus buiten verhouding groot is.

Het midden van liet lichaam ligt even onder de bovenste grens der schaamharen.

Het verschil tusschen schouders en taille is 15.6, tusschen heupen en taille 9.6; dus 0.4 en 2.4 cM. te klein.

De schouders overtreffen de heupen met 0 in plaats van met 4 cM.