is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zou dus zeer gemakkelijk zijn. liet rassentype ten grondslag nemende, telkens de schoonste individuen uit te zoeken. Dat is echter niet zoo eenvoudig als het schijnt.

„Hetgeen in boeken dikwijls als grondtype van de neger-physionomie wordt voorgesteld." — schrijft de zendeling Kölle, ') — „zou door de negers als een karikatuur of hoogstens als eene stamverwantschap worden aangezien, welke echter wat schoonheid aangaat, bij het grootste deel der negerstammen zoude ten achter staan."

Onze anthropologische kennis is in de laatste tientallen van jaren buitengewoon vermeerderd; door talrijke photographische opnamen zijn wij met den lichaamsvorm van volkeren buiten Europa, bijna nog meer vertrouwd geworden dan met onze eigene, doch de meeste navorschers hebben zich tevreden sresteld of tevreden moeten stellen met eenige weinige

Aangehaald bij Plons-Bartel*, „Das Weib" 1 i>. fi4.

Fi<j. 86. Satidja, meisje van 20 jaren van Java