is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig-. 108.

Meisje uit de Rijnstreek van "20 jaren.

schaamspleet, dus hijzonder laag. In de opname van voren vindt men alle hoven Ipag. 17G v.v.) vermelde schoonheden terug, zoodat ik deze dus niet één voor één behoef te noemen. Alleen valt

plooi boven de oogen en eene te geringe ronding van den arm.

Terwijl dus het bovenlijf vrij onberispelijk is, hebben de onderste ledematen tamelijk vele gebreken: binnenwaarts staande, te dikke kniegewrichten, hoekige dijen, zeer plompe en door schoeisel misvormde voetgewrichten, platvoeten met naar binnen gedraaiden grooten teen. De as van Mikulicz snijdt de linkerknie in liet uiterste derde gedeelte. De bovenvermelde photographie (Fig. 84) bewijst evenwel, dat liet in weerwil van deze gebreken toch mogelijk is, 0111 met een zoodanig model een bruikbaar resultaat te bereiken.

Een volkomen onberispelijk lichaam vertoont een 20-jarig meisje uit de Rijnstreek, dat voor 12 jaren te Carlsruhe liet beroep van model uitoefende. De lichaamshoogte komt overeen met 7:i/4 hoofdlengten en de proporties stemmen met den sleutel van Fritsch geheel overeen. (Fig. 109).

Het midden van het lichaam staat 2 cM. liooger dan de

In de opname van voren vindt