is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een land dat zooals Oostenrijk uit vele heterogene elementen is samengesteld, bezit meer dan eenig ander land een groot aantal typen van verschillende rassen, die elk hunne eigen schoonheid hehben. InWeenen, de hoofdstad, stroomt alles bijeen en wie kan beslissen, of een meisje dat aldaar gephotographeerd

worm, eene uosienrijKscne Fig. uo. in de engere beteekenis van

Meisje uit <le Rijnstreek, van achteren gezien. woord of eene H()U-

gaarsche, eene Boheemsche, eene Dalmatische of eene Tyroolsche, of wellicht van alles wat is?

Om dit dilemma te ontwijken, spreek ik zooals tot dusver van eene Oostenrijksche in het algemeen en alleen dan van eene

photographietoestel niet genoeg «»}» gelet is, dat de schouders door de buiging te veel op den voorgrond kwamen.

Bovendien is de belichting van boven te sterk en het zijlicht niet voldoende, om de goed uitgedrukte kuiltjes van het kruis ten volle te doen uitkomen.

Tot dusverre moeten wij aan dit meisje uit het Rijnland te midden van al hare Duitsche zusters den prijs der schoonheid toekennen.

Oostenrijk.