is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(ia) die even als porcelein, blauwachtig wit van kleur is. Alleen het voorste gedeelte van den harden oogrok is zichtbaar, het achterste gedeelte ligt in de oogholte en is omgeven door vetweefsel dat ook de gezichtszenuw omgeeft. De harde oogrok is de dikste van de drie op elkaar liggende vliezen die, in de volgorde waarin zij op elkander liggen, genoemd worden:

le. de harde oogrok u als buitenste vlies,

2e. het vaatvlies b als middelste vlies,

3e. het netvlies c als binnenste vlies.

Aan de voorzijde heeft de harde oogrok een opening die als met een horlogeglas afgesloten wordt door het geheel doorzichtige hoornvlies cl. Dit hoornvlies is glad en doorzichtig. Even als iedere convex (bolle) spiegel geeft het van alle voorwerpen een verkleind beeld. Daardoor zien wij ook in het oog van andere menschen ons eigen beeld verkleind.

Het hoornvlies en de harde oogrok worden èn door de vloeistoffen die zich in het oog bevinden èn door de bloeddruk van de inwendige oogvliezen voortdurend in spanning gehouden, waarvan men zich gemakkelijk overtuigen kan als men met den vinger op het oog drukt.

Als men zich den oogappel voorstelt als een aardglobe, dan kan men het middelpunt van de voorste ooghelft de voorste oog pool e en het middelpunt van de achterste ooghelft, de achterste oogpool ƒ noemen: de lijn die deze beide punten vereenigt, heet de oog as e f.

Iets achter het midden van de oogas bevindt zich het d raai p u n t van het oog. Om dit draaipunt hebben alle bewegingen van het oog plaats. Welke beweging het oog ook ten uitvoer brengt, het draaipunt verandert niet, maar blijft steeds constant op dezelfde plaats.

Achter het hoornvlies bevindt zich een ruimte die niet