is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verlichting.

Bij de behandeling van de verrichtingsleer van het oog, hebben wij aangetoond, dat wij alleen dan een duidelijk netvliesbeeld kunnen krijgen, m. a. w. dat wij alleen dan duidelijk kunnen zien, als het voorwerp groot genoeg en voldoende verlicht is. Als het voorwerp, bijv. een letter die wij fixeeren, niet voldoende is verlicht, zullen wij ons

oog dichter bij het voorwerp brengen dan 40 cM. en sterker convergeeren en accommodeeren dan noodig is en zal het oog op den duur daarvan den nadeeligen invloed ondervinden. Volwassen gezonde oogen zullen dezen nadeeligen invloed niet zoo spoedig ondergaan, maar oogen die groeien en gemakkelijk kunnen uitgerekt worden door te veel fixeeren, zullen door een onvoldoende verlichting groot gevaar loopen abnormaal te worden.