is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat het branden van gas de lucht terdege bederft, blijkt uit deze proefneming zéér duidelijk. Met het oog op deze verbrandingsproducten, die niet alleen door het gas maar ook door petroleum in groote hoeveelheid gevormd worden en de lucht verontreinigen en dientengevolge een zéér nadeeligen invloed kunnen uitoefenen op de gezondheid der kinderen, bijv. bloedarmoede, hoofdpijnen, duizeligheid en sufheid kunnen veroorzaken, dient men er zéér nauwkeurig zoig voor te dragen dat die ongewenschte verbrandingsproducten zooveel mogelijk verwijderd worden. Een goede ventilatie blijft daarom hoog noodzakelijk.

Het meest wordt de lucht bedorven door open gasvlammen en wel omdat het gas slechts onvolkomen verbrand wordt en daardoor het vergiftige kooloxyde in het vertrek komt, verder door de grootere waterproductie en meerdere warmteontwikkeling, waardoor de lucht drukkend wordt.

^ an de verschillende branders zijn de vleermuisbranders de slechtste. De beste branders zijn die met kousjes, het Auer sche gasgloeilicht en de Argand-branders fig. 34.

Zooveel mogelijk late men de branders inrichten voor gas-gloeilicht. De voordeelen van het gas-gloeilicht, vergeleken met het gewone gaslicht zijn zéér groot en wegen ruimschoots op tegen het aantal kousjes dat men jaarlijks voor een brander noodig heeft. Het gas-gloeilicht is goedkooper, gezonder en geeft veel sterker verlichting dan het gewone gaslicht.

Bij het gas-gloeilicht is het:

gasverbruik ongeveer 28 a 50 % minder; koolzuurproductie „ 42 °/o minder; warmteproductie „ de helft minder.

Verder ontstaan er weinig verbrandingsproducten die de lucht verontreingen. De verlichting is rustig en ten laatste is bij al deze voordeelen de luchtsterkte dubbel zoo groot