is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnenlucht, zijn er echter ook nog andere omstandigheden die van invloed zijn op de natuurlijke ventilatie. Zoo zal de hoeveelheid lucht die door de muren en ramen gedrukt wordt, afhankelijk zijn van de kracht van den wind en van den hoek, waaronder de wind de muurvlakte treft, verder heeft ook de dikte van den muur invloed op de hoeveelheid lucht die door den muur wordt heengeperst en zal ook de bekleeding van de muurvlakte de natuurlijke ventilatie min of meer belemmeren kunnen. Een schoolgebouw dat ingesloten is door andere hooge gebouwen, zal lang zoo gemakkelijk niet toegankelijk zijn voor natuurlijke ventilatie, als een schoolgebouw dat vrij staat en waar de wind van alle kanten het gebouw treffen kan. Dat een dikke muur minder wind door zal laten dan een dunne is duidelijk en dat de bekleeding van een muur ook van gewicht is, spreekt van zelf, als men bedenkt dat, als men een kleed tegen den muur hangt, de tocht ook minder duidelijk waargenomen wordt.

Wat het bouwmateriaal betreft, waaruit de muren bestaan, heeft men door proeven kunnen nagaan dat kalksteen het meest, en gips het minst de lucht doorlaat; tusschen beide in, staat het Portland-cement. Is de muur bekleed met gewone kalk, dan is dit de muurbekleeding die het meest de lucht doorlaat, terwijl geschilderde muren, dus muren waarvan de poriën met een laagje olieverf zijn bedekt, het minst de lucht doorlaten.

Behalve deze natuurlijke ventilatie door de poriën van de muren, de reten van deuren en vensters en van den vloer, bestaat er nog een andere weg waarop de ventilatie kan plaats vinden en wel door het openen van de deuren en door het openen van de kachels.

Opent men de ramen, de deuren of de kachels, dan kan zooals bekend is, alleen dan van ventilatie sprake zijn. als