is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het groote punt van overeenkomst daarentegen bestaat hierin, dat de v e r h o u d i n g, die er tusschen de lengte en de gewichtstoename gedurende de puberteitsperiode bestaat, voor alle nationaliteiten dezelfde is, m. a. w., overal (d. i. in de landen waar men onderzocht heeft) vond men dezelfde puberteitscurve; het tijdstip, waarop de puberteit intreedt, was echter niet hetzelfde.

De puberteitsperiode, d. i. het tijdperk, waarin de krachtigste groei plaats heeft, waarin zoowel de lengte als het gewicht krachtig toeneemt, de borstkas, de longen en andere organen zich sterk ontwikkelen, het tijdperk dus, waarin het kind volwassen wordt, duurt ongeveer vier jaren, en ligt bij meisjes tusschen het 1 2e en l(>ejaaren bij jongens tusschen het 14e en 18e jaar.

Key vond nu in Zweden, dat bij jongens van het 14e tot en met het 17e jaar, in de puberteitsperiode dus, een sterke toename plaats heeft, zoowel in lengte als in gewicht en wel zóó, dat in het 14e en 15e jaar vnlk. toename in lengte, en in het l(>e en 17e jaar vnlk. toename in gewicht plaats vond.

Vóór de puberteitsperiode vond hij een tijdperk van min of meer zwakke ontwikkeling.

Van de vier puberteitsjaren overweegt dus in de eerste twee jaren de lengtegroei en in de laatste twee jaren de gewichtstoename, m. a. w., de kinderen worden in dat tijdperk eerst langer en daarna zwaarder. Bij meisjes constateerde hij hetzelfde verschijnsel: van het 12e tot het 1 4e jaar vnlk. lengtegroei, van het 14e tot het 16e jaar gewichtstoename.

O •

Eigenaardig is het, dat deze ontwikkelingscurve, die zich voordoet in de jaren vóór, gedurende en na de p.p., zich in het verloop van elk jaar, in miniatuur, herhaalt. Zoo