is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wil men de pauzen goed benuttigen, dan moeten alle kinderen zonder uitzondering het schoollokaal verlaten. De kinderen moeten zoo mogelijk naar buiten, en bij slecht weer naar een overdekte speelplaats. Ze uit een oververhit lokaal in een gure buitenlucht te laten gaan, zooals dikwijls gebeurt, is natuurlijk het tegendeel van hygiënisch. Ziekelijke of zwakke kinderen, die niet tiaar buiten mogen, kunnen gedurende dien tijd blijven in een lokaal dat gedurende het vorige uur niet gebruikt en goed geventileerd is.

Gedurende de pauzen moet de schooljeugd zich vrij kunnen bewegen, en dien tijd natuurlijk niet besteden tot het leeren van lessen. Het beste is zulke spelen te kiezen, waarbij te krachtige lichaamsbewegingen vermeden worden. Verder heeft men er aan te denken, dat de pauzen de meest geschikte tijden zijn voor het voldoen aan natuurlijke behoeften, dat de privaten van uit de speelplaats gemakkelijk te bereiken zijn en dat de leerlingen niet den geheelen tijd van de pauze op het privaat doorbrengen.

Wat de verdeeling van onderwijs betreft, is bij ons het onderwijs gewoonlijk verdeeld in een gedeelte dat vóór den middag en in een ander dat na den middag gegeven wordt. In andere landen, o. a. in Duitschland, heeft men echter op vele plaatsen het namiddagonderwijs laten vallen en bracht men het onderwijs, dat in den namiddag gegeven werd op den voormiddag over. Men liet de school vroeger beginnen, te 8 of te 7 ure en de kinderen moesten dan vijf uren achtereen op de school het onderwijs volgen. Deze indeeling is dikwijls het onderwerp geweest van hygiënische beschouwingen, omdat men in het onderwijs, dat vijf achtereenvolgeude uren duurde, dikwijls een oorzaak voor overladingsverschijnselen meende te bespeuren.