is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruikt worden, dan worden zij ook atrophisch, de longen worden kleiner in omvang. De gevolgen kan men zich voorstellen. I)e longen zullen, omdat zij zich te weinig ontplooien kunnen, te weinig zuurstof in het bloed brengen en ook het aderlijk bloed zal niet zoo gemakkelijk in de borstkas gezogen worden, maar zich ophoopen in de hersenen, neus, keel, oog. Door deze gebrekkige ademhaling en onvoldoende bloedcirculatie, zullen alle organen in onvoldoende mate gevoed worden en dus ook minder goed functionneeren.

Ook is het een bekend feit, dat het aderlijk bloed en de lymphe voor een groot deel van beneden naar boven stroomen, dus tegen de zwaartekracht in en dat dit stroomen van beneden naar boven voornamelijk bevorderd wordt door de samentrekking van de omliggende spieren wanneer wij onze ledematen bewegen. Blijft die beweging van onze ledematen achterwege, dan zal ook het terugstroomen van het bloed en de lymphe uit onze extremiteiten belemmerd worden.

In ieder orgaan dat werkzaam is, hoopen zich producten van de stofwisseling op, zoogenaamde vermoeienisstofFen, die verwijderd moeten worden. Is de bloedcirculatie vertraagd, dan zullen die vermoeienisstoffen ook minder snel en minder goed verwijderd worden.

Op het zenuwleven hebben de lichaamsbewegingen een zéér grooten invloed. Behalve dat het zenuwstelsel er door geoefend wordt, zal ook de gemoedsstemming verbeteren en het zelfvertrouwen krachtiger worden.

Een ander en zéér groot voordeel van de lichaamsoefeningen bestaat hierin, dat het lichaam er door gehard wordt en het individu minder vatbaar wordt voor kou vatten.

Over het algemeen kan men de lichaamsoefeningen verdeelen in natuurlijke en kunstmatige.