is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreken moeten zij zich aanwennen eerst diep adem te halen.

Het gewichtigste gedeelte van de behandeling in het spreekonderwijs is de psychische behandeling van het kind, die over het algemeen, het beste zal kunnen toegepast worden door die onderwijzers(essen) of zangleeraars die een bizondere practische studie van dit onderwerp gemaakt hebben.

Een krachtig middel om stem en spraak hygiënisch te ontwikkelen, bestaat in de beoefening van het zingen, dat zoowel het spraakorgaan als het gehoor ontwikkelt en tevens de longen krachtiger maakt. Uit proefnemingen is gebleken, dat een jongen van 12 jaar van gemiddelde lichaamslengte, per uur 13 Liter koolzuur uitademt als hij gewoon onderwijs ontvangt, maar dat hij bij zangles 17 Liter koolzuur uitademt, dus 4 Liter meer; wel een bewijs, dat gedurende de zangles krachtiger wordt in- en uitgeademd dan onder gewone omstandigheden.

Over het algemeen neemt men aan, dat kinderen die aan tuberculose lijden en zij die zich in de puberteitsperiode bevinden, hun stem moeten sparen en niet of althans zéér weinig mogen zingen. De ademhalingsorganen en de stem zouden hierdoor nadeel kunnen ondervinden. Of deze opvatting de juiste is, moet nog bewezen worden. In ieder geval wordt door velen beweerd, dat juist bij tuberculose van de longen, de zang een uitstekend middel zou zijn om het gezonde gedeelte van de longen te oefenen.

Kouvatten, inademen van stof en van droge lucht zijn nadeelig voor het stemorgaan en de spraak. Wij zullen dus moeten zorg dragen, dat het zingen niet in stoffige lokalen plaats vindt en dat wij door behoorlijke verwarming en doelmatige ventilatie er voor waken, dat de lucht niet te droog wordt en dat goede luchtverversching, maar geen tocht ontstaat.