is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jas) daaronder, en grijpt beide armen boven of ter hoogte van de ellebogen en heft ze op tot over het hoofd, fig. 46.

Nu laat men de uitademing volgen en laat daartoe de armen weer dalen en drukt vervolgens de armen tegen de voorvlakte van de borstkas, fig. 47.

Deze bewegingen (omhoog- en omlaagbeweging) herhale men 15 maal per minuut en deze moeten zóólang voortgezet worden, totdat de lijder goed ademhaalt of een geneeskundige constateert dat het leven geweken is.

Wordt goed ademgehaald, dan overtuige men zich terdege

of de ademhaling ook goed b 1 ij f t en moet men zorg dragen, het lichaam goed te verwarmen door wrijven met doeken, droge kleeren en het gebruik van warme dranken.

Moet men kunstmatige ademhaling toepassen, bij dreigendende ademhahngsverlamming door andere oorzaken, dan moet men beginnen niet den lijder aan de aanleidende oorzaak te onttrekken.

Zijn bijv. kinderen bewusteloos geworden door het inademen van lichtgas, rioolgas, kooloxydegas (kachelklep, briquetten) enz., dan beginne men met hen eerst in de frissche lucht te brengen (ook denken aan de anderen) en eerst daarna passé men de kunstmatige ademhaling toe.

Bjj ophanging snijde men het touw door, maar zóó, dat

Fig. 47.