is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander etterings- of ulcereus proces, een zieke intima of een ziek endocardium; verder bij krvptogenetische septico-pyaemie: daarom zijn deze abscessen in den regel multipel en klein, en hebben hun zetel in de hersenmassa: <1. tien Iuitereuleunen hersenabsces (= destructiecaverne in een tuherkelconglomeraat) als bijzondere vorm van een mctastatiscben absces, daar de karakteristieke microben in het pus, doch speciaal in den absceswand te vinden zijn, en waarnaar men derhalve steeds moet zoeken.

Voegt men nu hieraan nog bet volgende toe, dan heeft men zoo wat alle feiten, waarmede men bij het trekken van zijn conclusie rekening te houden heeft, in het oog gevat:

' O O

6. een traumatische hersenabsces is meestal gezeteld in een frontale of pariëtale kwab, is, indien hij een acuut proces is, gecompliceerd met een leptomeningitis purulenta en pachymeniugitis interna serosa, terwijl men tevens in den regel nog een septisch wondje vindt: is het daarentegen een chronische absces, dan kan hij meer in de diepte liggen en van den cortex cerebri zelfs door een vrij dikke laag normaal hersenweefsel gescheiden zijn.

7. de consecutieve hersenabscessen zijn in de overgroote meerderheid deigevallen afhankelijk van een otitis media, liggen derhalve bijna steeds in de temporale kwab of in hel cerebelluin; gewoonlijk bestaat er daarom tevens caries van het rotsbeen.

A inden wij bij een obductie een hersenabsces, dan zullen wij beginnen met een nauwkeurig onderzoek van den schedel, speciaal van de basis: bovendien verrichten wij een onderzoek op tuberkelbacillen of zenden praeparaatjes ter onderzoek op. Levert het onderzoek in beide richtingen niets op. zijn hart- en bloedvaten normaal en kunnen wij geen oor-, neus- of keelziekte aantoonen, noch eenig ander supperalief proces, dan hebben wij met hooge waarschijnlijk/trui met een hersenahsces op traumatischen bodem te maken: vrij zeker indien wij een versch huid- of slijmvlieswondje vinden met onlstekingsverscbijuselen, een osteoinyelitis, leptomeningitis, enz.; absoluut zeker indien wij, zooals reeds boven werd aangestipt, in den absces een corpus alienum vinden: baren, een mespunt, enz.

l!ij de beslissing, of de gevonden absces afhankelijk kan zijn van een bepaald aangeduid trauma, is, zooals van zelf spreekt, een absolute eisch, dat de ouderdom van den absces, bepaald volgens heigeen in de diagnostiek aan de lijkentafel geleerd wordt, er niet tegen pleit. Een chronisch absces behoeft echter geen abscesmembraan te hebben en in 5 dagen tijd kan een absces als een groot kippenei ontstaan (Martius). Klinisch treden de verschijnselen eersl eenige dagen—weken na hel trauma op; het kan echter ook maanden—jaren (20 en meer!) duren voordat de absces zich onder stormachtige verschijnselen openbaart (traumatischer Spdtabsces).

Ten slotte wordt herinnerd aan hetgeen in de onkologie geleerd wordt,