is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt een enkele maal (in Europa: liier le lande P) gezien, alsmede dat een vermoorde op de rails gelegd wordt oiu aan een ongeluk (of zelfmoord) te doen denken.

Het laatste geval is als zoodanig te herkennen, wanneer men doodelijke verwondingen vindt, waarvan men niet kan aannemen, dat zij door het over-

Mg. 67. Dood door overrijden; dubbelzijdige compressie van den schedel; drukl'olen ;ian de slapen : diastase van de sutura coronalis, welke de fracturen aan de slapen niet elkaar verbindt.

rijden ontstaan zijn (schot in het hoofd e. d.). Ook wanneer men een bloedspoor vindt, leidende van het lijk naar een plaats, waar het gras vertrapt is enz. waar men in een woord ziet, dat een worsteling heeft plaats gegrepen, enz.

Het anatomisch onderzoek kan soms ook licht verspreiden, wanneer iemand heticht wordt den doode in een afgrond gestoolen le hebben enz. door aan te toonen niet welk deel van het lichaam de persoon op de onderlaag neerkwam, waaruit de mindere of meerdere geloofwaardigheid van het verhaal van den verdachte ol beschuldigde kan blijken.

c. Spoorwegongelukken en ongelukken in fabrieken.

Hij het rangeeren van treinen komt soms iemand tusschen de huilers, waardoor een groote druk wordt uitgeoefend op een kleine plaats, gewoonlijk' het bekken of hel onderste gedeelte van den romp.

Ook hierbij kunnen de laesies van de huid en de subeutane bloedingen zeer gering zijn, fracturen ontbreken en toch ruptuur van inwendige organen voorkomen, uil den aard der zaak zullen echler fracturen gewoonlijk wel aanwezig zijn.