is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLAD/.

Aanwezigheid door gebruik als medicament 188

Idem door dagelijks genot van spijs en drank 189

Idem als gevolg van liet beroep 18!)

Idem door gebruik als genotmiddel 189

Opmerkingen in verband met de diagnose aan de Ijjktafel van intoxikatie met een caustisch of' irriteerend vergif 190

A. Huid 190

Bruine strepen aan mondhoeken, lippen en kin 190

Als ljjk verschijnsel 190

Door het knagen van insecten 190

Door het eten van scherpe vruchten 191

Sirih-pruimen 191

B. Mond- en keelholte, slokdarm 191

Witte vlekken 191

Drinken van kokend water e. d 191

Stomatitis superficialis 192

Leukoplakia oris 192

Plaques muqueuses 192

Plaques opalines 192

Beslagen tong 193

Spruw 193

Stomatitis serofibrinosa disseminata s. aphthosa 193

Diplitherie 193

Meer diffuse witheid van het slijmvlies van den oesophagus 194

Postmortale maceratie 194

Desquamatieve katarrh 195

Grauwgeel slijmvlies van den slokdarm 195

Bruin en verweekt slijmvlies van den slokdarm 195

Postmortale digestie 195

Blauwe vlekken in het slijmvlies van den slokdarm 196

U. Maag 196

Het normale maagslijmvlies 197

1. Roodheid van het slijmvlies 199

«. Hypostase 199

b. Postmortale imbibitie met opgelost, veranderd bloedrood .... 2Of)

c. Imbibitie met kleurstoffen 201

2. Roodheid met vochtige zwelling 201

a. Ontstekingshyperaemie 202

h. Stuwingshyperaemie 204

3. Verweeking van den maagwand 205

a. Spontane, intravitale gastromalacie 205

b. Toxische gastromalacie 206

c. Postmortale gastromalacie 206

4. Ulceratie van den maagwand 209

Ulceratie door een spontaan, pathologisch proces 209

Ulceratie door een caustisch (irriteerend) vergif 209

5. Bloedingen in het maagslijmvlies 210

Bloedingen 211

Haeinorrhagische erosies • 211

Bloed in de maag 212