is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle giftige stoffen dezelfde mikroskopische veranderingen geven; tot onderzoek is de in formaldehyde-oplossing bewaarde nier zeer geschikt, al zullen er afgezette kalkzouten (Hg-intoxikatie) in verdwijnen.

De SECUNDAIRE STOMATITIS kan zeer verschillend zijn, van eenvoudig katarrhaal tot ulcereus toe; bij de sublimaat-intoxikatie zullen wii hierop terugkomen. J

In het algemeen is de locale stomatitis altijd van lichten graad en kan de ehminatoire zeer ernstig zijn.

™ *^j™aire 0ntstekmg van het slijmvlies van de maag

'' . DEN 1)1 NNEN DARM komt in verschillenden graad voor bij

sommige irnteerende vergiften, welke langs de klieren van de maag of die \ an den dunnen darm dan wel door de lever fmet de gal; worden geëlimineerd • pathognomische veranderingen treden echter hierbij niet op; in het algemeen is een gastro-ententis ontstaan door eliminatie niet te onderscheiden van eene, opgewekt door directe, locale inwerking van het vergif op het slijmvlies.

Ook langs de klieren van den DIKKEN DARM worden sommige vergiftige stoffen geëlimineerd (Hg, Asj.

Zooals reeds vroeger (bl. 131) gezegd werd, treden als eliminatieverSC ujnselen bij een acute kwikmtoxikatie op: nephritis, colitis en stomatitis

P de .beide laatöte zullen wiJ later uitvoerig terugkomen; hier echter moet een enkel woord over deze colitis gezegd worden. Zij is van pseudoniembraneusen aard gelijkt klinisch op dysenterie en komt pathologisch-anatonisch zelfs volkomen met den mikrobiairen vorm, veroorzaakt door het bacterium dysentenae, overeen; in den beginne echter is de differentiale diagnose tusschen beide aandoeningen wel te maken, omdat bij de eliminatie Üegeheele mucosa tegelijkertijd wordt aangetast, terwijl de enterogene colitis begint op de toppen der plooien.

Van uit den darm kan het tot een Durchwanderungsperitonitis O) -omen waarbij alleen de darmserosa ontstoken is en niet het mesenterium en het pentonaeum pariëtale.

In de BLAAS en soms ook in de URETEREN en in de URETHRA kan men teekenen van min of meer heftige ontsteking vinden, indien het vergif in een vorm langs de nieren uitgescheiden wordt, waarin het in staat is

rantht T V6rwekken- V°°r °ns is het van belang er op te wijzen, dat canthandine m onveranderden vorm langs de nieren geëlimineerd wordt

waai door met alleen de nieren, doch ook de ureteren, de blaas en de urethra in heftige ontsteking kunnen geraken.

vliJ\pS-ee,it-ehetPonKriïiS' **** aan ontsteking van het dannslijm-

serosa uit ontstekingsproc-es breidt zich door dPn dannwand heen op de