is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkondigde zelfs de leer, welke o. i. echter te ver gaat, dat de doodelijke afloop slechts mogelijk is bij een van te voren reeds ziek individu.

Voorbeelden van acute koperintoxikatie zjjn de volgende gevallen

In 1889 deelde Bonnet het volgende mede. Een vrouw van 31 jaar nam 's avonds een eer lepel kopersulphaat (= 30 g.) in water met wat absint, een alcoholischen drank, s Nachts trad zeer hevig en zeer frequent braken en een sterke diarrhee opmeer dan 30-maal had ztf dunne ontlasting. Den daarop volgenden dag was zij zeer afgevallen, had een facies Hippokratica en een slechten pols; de buik was zeer pijnlijk, de tong blauw; zy was compos mentis. Den ochtend van den 4en dag stierf zn zonder kiampen. Den 2en dag kwam pas een geneesheer 0).

Een jongen van 16 jaar nam een zekere hoeveelheid kopersulfaat in, dat met water tot een brei aangemaakt was; de dosis bleef onbekend. Een half uur later werd hij onder heftig braken en sterke prostratie in het ziekenhuis opgenomen. Hij had grooten dorst, een gevoel of zijn keel werd dichtgesnoerd, klaagde over kopersmaak en pijn in de maag tenvjjl het epigastrium zeer gevoelig was bij druk. Het braaksel was blauw en bevatte duidelijk stukles kopersulfaat. De huid was bleek en koud; de lippen, de .°ng "f*1 de mon|lh°eken waren blauw, de pols was klein en frequent. Hij had diarrhee • de ontlasting was groengeel en bevatte geen bloed. Urinè werd in geringe hoeveelheid ge oosd; zy bevatte noch bloed noch eiwit, 's Nachts was de jongen zeer onrustig. Den volgenden morgen klaagde hü over hevige hoofdpijn en pijn in de maagstreek, den mond en den oesopliagus. Hij braakte niet meer. De urineafscheiding was gering- de urine bevatte bloed, eiwit en galkleurstoffen. De lijder ging naar huis, doch werd 'den 4en dag weder in het ziekenhuis opgenomen met duidelpen ikterus, hypothermie frequenten polsslag, groote prostratie, angst en onrust. De ontlasting was bruinrood \ertoonde streepjes bloed; er bestonden tenesmi. De urine bevatte veel bloed. Maag-en leverstreek waren pijnlijk, de lever vergroot, de buik ingevallen. De ikterus nam tot i en en dag geleidelijk af. Dien dag trad, onder toenemende hypothermie en collaps de exitus op [Maschka, 1871 («)]. 1 '

De heide volgende gevallen zijn ontleend aan Orfila (a).

Een man van 44 jaar nam den 24en Juni 1812 te middernacht ongeveer 15 g. koperacetaat in, opgelost in een weinig water; den geheelen voorafgaanden dag had hij slechts wat soep van zuring (soupe a 1'oseille) genuttigd.

■ ®®nakwartfr na het yerëif ingenomen te hebben kreeg hü een allerhevigste buikp«n, heftig braken en hevige diarrhee; tot 5 uur in den morgen bleven deze symptomen lestaan; toen werd hü naar het hospitaal gebracht, waar hü melk, een mucilago gummi arabici en verzachtende lavementen kreeg.

Drie uur na zijn opneming vertoonde hij den volgenden status: Ingevallen gelaat met blauwe kringen om de oogen; vochtige tong, welke als het ware aan het verhemelte kleefde, anorexie; herhaaldelijk spuwen (van speeksel), ructus met kopersmaak, sterken dorst, kleinen regelmatigen pols met een frequentie = 80. Dezelfde behandeling werd voortgezet.

s Middags om half drie opnieuw uitbraken van groene massa's, terwM om 4 uur ikterus begon op te treden.

Gedurende den nacht bestond er lichte buikpijn, werd er eenige malen gebraakt en ïad hfl 3-maal ontlasting, hetgeen den lijder iets verlichtte, zoodat hij insliep

Den volgenden morgen (den 2en dag) bestond een zeer sterke ikterus, was de uit-

(') Brouardel, Intoxications (1904), bl. 233.

(') Maschka's Handb., II, bl. 291.

(3) Orfila, 1. c., I, Obs. IV en V, bl. 315 en 310.