is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f PerS00D maken' <He aan Zich Zf'lf 8-noeg hoert en niet

Thans, in verband met hetgeen bij ,1e herkenning der strychnineintoxikatie gezegd wen] (bl. 358), nog een enkel woord over het voorkomen n krampen bij de morphine-intoxikatie, hetgeen, volgens Charvet bij Inlanders regel zou zijn (bl. 378). J

De krampen bij morphine-intoxikatie kan men gevoegelijk in twee

SehYeren' ^ ,mar ^ ZiJ SleChtS "1' ^ einde d'er ttoxikatiT

«lan wefdT éerT T ™ voorafgaande aan den dood, optreden

dan wel d.t eerder doen en het ziektebeeld een eigenaardig cachet geven

en behoort T? 1 ? anox-vha™ie <door ^clite ademhaling) en behoort tot de terminale krampen, waarover bij «le asphyxie reeds «*.

sproken werd (dl. , bl. 152). Zij zijn vaak beperkt tot bepaalde spiergroepen

eXtremiteiten 'Kobhkt) of tot de gelaats- en oogspieren bekt). ij kunnen ze verder stilzwijgend voorbijgaan.

Geheel anders zijn de krampen bij de tweede groep; zij zijn veel uit

gebreider en heviger en hebben een geheel ander karakter, 'zooilat een mi ,

of meer groote gelijkenis met intoxikatie door strychnine kan ontstaan

it is \ ooi al het geval waar zij duidelijk reflectorisch, onder invloed van

Pn 18 (aanraken!)' °Ptreden' Z00als EsCHLE in een

diJ? ZijD V00ral kinderen' waarbij zij voorkomen en waarbij zij zelfs

olm d'T WOrdev V°lgenS den Pen™ SChr«™' ^escl-dt dit meer door 7ii 11 l i r ,morphlne <*>' volgens 'len anderen juist andersom (»), zoodat zu blijkbaar bi, beide voorkomen (*). Zij hebben gewoonlijk een epiliptiform

tïlrt tT tetani8Ck kamkter en leiden <la» tot opist/.oLL en ? ' het laatste verschijnsel zou zelfs bij opium-(morphine-)intoxikatie bij kinderen zelden ontbreken (»), zoodat Aubebbach dan ook zegt, dat bij

in< DaTrH JeeI(1 dat van een stryclmine-intoxikatie kan herinneren («j aaidooi staat men dan ook verder bij kinderen voor de differentiële

-=-n=—=

i- '' I ïlf p^ici lai\ata, waarvoor wn veel gevoelen f*)l «eriirlit r**» ZZ T ™ll«» k*rakt«r ™ 1«» mot het L* ij, n'tdlï,

Kobert, 1. c., II, bl. 975.

(3) Lyon, l.c., bl. 549.

(4) Pflanz. 1. c., 1905. bl. 69.

(5) Allard, l.c., bl. 291.

(") Aubebbach, Vierteljahrs. f. ger. Med., Se Folge, deel XI (189(5), bl. 263.

( i Tijdschrift v. InL geneeskundigen, XII (1904) bl 8

O Zie o.a van Breko i„ Geneest Ttfdschr. v. S.-ll dl. XXXV „896), .,1. 27 en Lyon, l.c., hl. :«■>.