is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het orificium externum is ingescheurd, dan niet. Verder beoordeelt* men de

zaak volgens bl. 105.

Wij teekenen nog aan, dat spontane laesies, tijdens de baring ontstaan, door nekrose, resp. door gangraen kunnen leiden tot perforatie van de cervix, met alle gevolgen van dien. Dan ontstaan trechtervormige defecten, als waarvan hieronder sprake zal zijn.

Verwondingen van den baarmoederwand doen zich voor öf als steekkonalen öf als trechtervormige defecten, al naar gelang de vrouw spoedig erna stierf of niet en er daardoor tijd was voor verettering (')• er een endometritis puerperalis optrad, enz. Zij verloopen in de lengte-as van het lichaam, van de voeten naar het hoofd en zijn gezeteld öf in de cervix, dicht onder het orificium internum öf dicht hier boven, aan den achterwand van het corpus uteri öf in den fundus uteri (bl. 99).

Wanneer de vrouw spoedig na de verwonding is gestorven (bv. binnen

24 36 uur), is de herkenning van zulke steekkanalen niet moeilijk door

het opgevuld zijn met zwartrood, gestold bloed (ld. 128), doch overleed de vrouw eerst na meerdere dagen, dan kan dit moeilijker zijn, omdat zij dan, door suppuratieve ontsteking, kunnen worden verwisseld: in de cervix met veretterde retentie-kysten van de glandulae cervicales (ovula Nabothii), zooals die bij de chronische gonorrhoïsche endometritis cervicalis zoo veelvuldig voorkomen en in het corpus met purulente lymphangioïtis en thrombophlebitis van tien uteruswand.

Veretterde ovula Nabothii zijn echter altijd in groot aantal aanwezig en komen niet alleen voor dicht bij het orificium internum, doch zijn verspreid over de geheele canalis cervicis uteri en bovendien zijn er ook altijd nog wel niet-veretterde te vinden, waardoor de herkenning wordt verzekerd.

Lymphangioïtis en thrombophlebitis pundenta zijn te herkennen aan de gegevens, welke in de diagnostiek aan de lijktafel worden geleerd, oor de onderscheiding van veretterde, traumatische laesies van den uteruswand is vooral van gewicht, dat de kanalen, welke de genoemde ziekelijke processen in den uteruswand vormen, een eigen, gladden wand hebben; dat de lymphangioïtis voornamelijk subsereus voorkomt en het sterkst is in de buurt van «le ostia uterina tubarum, terwijl het thrombophlebitische proces ook voorkomt in de buitenste lagen van het myometiium en gewoonlijk is te vervolgen in de venen van de ligg. lata en nog verderop.

Oppervlakkige prikken worden door infectie met pyogone mikroben binnen eenige dagen veranderd in trechtervormige defecten met etterenden

(i) Waar de vrouw zeer laat stierf, kunnen zij reeds geheel, of bijna geheel, zijn genezen en daardoor onherkenbaar zjjn in hun waren aard.