is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chanker, anale 253

» gemengde III, 305

» harde III, 304, 306

„ perineale ƒ/ƒ, 253

weeke III, 306

Chantage , 259, 271, 283

Chemisch afd rijvingsmiddel, aard ƒƒƒ. 69

» ff hoeveelheid Hl, 68

„ „ individueele gevoeligheid JIJ, 38, 68

„ „ werking III, 28

„ onderzoek, bewaren lijkdeelen ƒƒƒ, 132, 452

„ „ bezwaren h, 123

„ „ bloedvlekken . /, 146

„ „ eet- en drinkwaren m, UI, 143

» r gevoeligheid reactie op arsenik II, 268

ff » » ff « cyaan II, 329

ff » » « « koper II, 284

ff n » ff kwik II, 310

„ „ kruitsljjm 1 ƒ, 128

„ „ resultaten b|) intoxikatie II, 145

„ „ spermavlekken ///, 280

Chemische afdrijvingsmiddelen UI, 28, 29, 68, 70, 84

„ „ , Inlandsche /ƒƒ, 32, 70

ff ff per os ui, 29, 70

ff ff , vaginam III, 29, 38, 71, 74, 79

, „ werking m, 30

„ herkenning, bloed j, 146

„ „ sperma III, 280

„ structuur, invloed op giftigheid II, 112

Chiniene, afdrijving j/j gs

,, bloedingen 7jjt 91

„ dosis lethalis 313

„ haemorrhagisehe diathese IJl, 9]

„ idiosynkrasie 91

„ -intoxikatie III, 90

„ „ , herkenning ƒ//, 129

„ , verschijnselen III, 90

« -koorts ui, 90

„ , methaemoglobiene-vorming II' 143

« roes III, 90

„ werking op baarmoeder III, 89

Chirurgische ziekten, simulatie III, 21

Chloornatrium, afdrijving III, 68

„ antiseptische werking III, 160, 230

„ boorzuur in III, 143

„ idiosynkrasie II, 119

„ intoxikatie II, 119; III, 142

„ oplossen tin UI, 193

Chloorzure zouten III, 145

Chloralhjdraat, bij strychniene-intoxikatie II, 365

„ invloed op zieken II, 116

Chloras kalicus, doodsvlekken II, 143

Chloraten ƒƒƒ 145

GERECHTELIJKE GENEESKUNDE, REGISTER.

4