is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l)ood, onnncftchh ; door pachvmeningitis interna chron. hyperpl. haeinorrh. . II, 444

_ serosa II, 405

. paralysis cordis ... II. 41'2 (zie ook paralysis cordis).

, . parenchymateuze degeneratie hartspier . . II, 407, 413, 419

, ontsteking hartspier . . II, 405, 407, 421

„ n „ n n nier II, 430, 434

,, „ pelveoperitonitis chronica hyperpl. haemorrhagica . . II, 449

, „ perforatie destructie-caverne II, 432

., .. „ „ duodenaalzweer II, 224, 437

, . . maagzweer II, 140. 435

„ .. -pleuritis II, 432

. -peritonitis II, 434. 435. 437. 438, 448

„ „ .. perikarditis adhaesiva II, 424

,, ,, .. „ exsudativa II, 424

. peritonitis perforativa II, 434, 437. 438, 448

, „ „ tuberculosa II, 434

„ M . pimelositas cordis II, 432

„ „ „ pleuritisch exsudaat II, 431

„ .. .. polyp stemband II, 430

„ „ „ praemature verbeening schedelnaden II, 446

, , prostaatcarcinoom II, 427

„ „ „ „ hypertrophie II, 444

„ „ „ purulente adnexitis U, 449

„ „ „ resorptie-antoïntoxikatie II, 449

„ „ „ retropharyngealen absces I, 162

,, „ , ruptuur aneurysma, aorta II, 406

„ „ „ „ art. coron. cordis II, 410

„ „ hart ƒƒ. 412, 413

„ „ „ „ intracranieel aneurysma II. 445

milt ' II, 440

„ „ , „ ovariaal kystoom II, 449

„ „ „ „ vulvo-vaginale varix II, 449; III, 129

„ „ ., zwangere baarmoeder II, 449; III, 131

„ „ schrik II, 414

. . schrompelnieren U, 409, 417. 436, 442

„ „ .. segmentatio myokardii II, 420

„ „ „ status lymphaticus II- 408

„ „ .. synkope II, 413, 448 (zie ook sjrnkope).

„ „ tering II, 432

„ „ thrombose art. cerebri media II, 445

„ „ „ „ ,, mesenterica superior II, 222, 439

„ ,, ,, thymusliyperplasie - II, 407, 408

„ „ toucher II, 451: III. 113

„ tubaire zwangerschap II, 449

„ ,, „ tuberculeuze leptomeningitis II, 432, 446

. , , „ peritonitis II, 434

„ „ „ „ pneumonie II, 406

„ „ „ tuberculosis pulmonum II, 432

„ „ tumor cerebelli II, 447

„ .. „ „ cerebri II, 447

„ „ „ typhus abdominalis II, 422, 436. 437, 440

„ ., ulcus simplex duodeni II, 224, 437

, „ „ , . ventriculi II, 140, 435