is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lever, subcapsulaire bloeding: jonggeboren kind. 77, 51. 89

„ „ ruptuur 7, 105

„ -worst • III, m

„ , ziekten; bijzondere omstandigheid bjj doodslag (moord) I, 129

„ ,, dyspeptisch koina 77 430

„ „ onverwachte dood 77, 439

Lichaam, eliminatie vergiften uit II H8

„ fixatie vergiften in 77 117, 128

„ vreemd— in baarmoeder; afdrijving III, 103

„ * .. luchtweg; doodslag (moord) 1, 162

„ „ kindermoord II, 12

r r „ maag 77, 214

„ rectum • 777. 254

Lichaams-deelen, afscheuring / 113

„ verbrijzeling /ƒ,113

„ -gewicht, invloed op dosis letlialis 77, 115

„ na bevalling a terme II, 95

onvoldragen vrucht ƒ/. 30. 31: III. 52, 53, 54

„ voldragen vrucht II. 32

,, -holten, stolling bloed ƒ 76

-lengte, meisjes 15 jaar III, 309

„ „ onvoldragen vrucht III, 51, 52, 53, 54: II, 30, 31

„ „ voldragen vrucht 77, 32, 83

„ -temperatuur, in kraambed 77, 95

„ postmortale stijging; peraeute arsenik-intoxikatie . . . 77,233

„ -toestand, invloed op intoxikatie 77, 115; 777. 161, 167

, -zwakte, aangeboren 77, 29

Lichamelijke dwaas:, aanranding eerbaarheid III. 307

„ „ ingeven vergif 77, 176

n verkrachting 777, 281

Lichamen, verbranding door heete 7, 240

„ vreemde; in luchtwegen, bedelving 7, 164

n „ , verdrinking 7, 172

- jonggeboren kind 77, 4, 17, 72, 75, 80

„ .. ., ioedingsweg; bedelving 7, 164; 77, 73

» 1» ■> „ jonggeboren kind 77, 4. 16. 17, 25

verdrinking 7, 172

Lichen tropiciis. pseudo-: bij arsenik-intoxikatie 77, 246

Lichtblauw 777 ]47

Lichten, van adem 77, 15$

„ boeren (ructus) 77 156

„ „ braaksel //, 15(5

„ . spijzen 77, 156

Lichtend vleesch 777 151

Lichtende dieren 77, 150

„ mikroben 77, 155

paddenstoelen 77 156

, zeevisch 77^ 156

Lichtgas, arsenik in 77t 269

,, intoxikatie 77t ^28

, ; lijkvlekken n, 143

ontploffing 7 238

Lichtgevend zie lichten, lichtend en lichtende.