is toegevoegd aan uw favorieten.

De chemische artikelen van de vierde uitgave der Nederlandsche Pharmacopee (anorganische gedeelte)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. de ringreactie met diphenylamine, waarbij eene te onderzoeken waterige oplossing gebracht wordt op eene oplossing [1 pCt.] van het reagens in sterk zwavelzuur. Deze reactie past de Ph. toe bij Carbonas bismuthicus basicus, Salicylas bismuthicus basicus en Permanganas kalicus.

8. de alkalische reductie tot NH3, waarbij 1 Gr. der stof met 5 cM3. natronloog 4 N. en 1 G. mengsel van gelijke deelen zink en ijzerpoeder wordt gekookt [terwijl Ed. III hier in het. waterbad liet verwarmen]. I)e Ph. past deze reactie toe bij Carbonas kalicus en bij Chloras kalicus. Bij onderstaande proeven ter bepaling van de grensgevoeligheid werd de buis met de reageerende stoffen afgesloten met een prop glaswol [geen watten!] ter beveiliging van het reageerpapier tegen spatjes natron en bleek verder dat bij staan bij kamertemperatuur de reductie tot NH3 even goed plaats vindt en de NH3 door de sterke waterstofontwikkeling even goed naar het reageerpapier gedreven wordt als bij verwarming. Koking is dus in het geheel niet noodig en onderstaande grenzen van gevoeligheid zijn bij kamertemperatuur bepaald. Men kan deze reactie nog eenige keeren gevoeliger maken door het over de mond der reageerbuis gevouwen lakmoespapier met een eveneens gevouwen stukje perkamentpapier te overdekken en na afloop der waterstofontwikkeling aan de onderzijde te beoordeelen. Op deze wijze werkende dient men echter vooral door een blanco proef de reagentia te onderzoeken.

rr 7T„„ Alkal. reduc-

lioev. IIN03 in m6. Ringreactie Ringreactie tie met per L. per 5 cM3. met FeS04 met diphn. NaOH+ZnFe 100 0,2 pos. pos. pos.

15 0,03 grensi.d. koude 0

10 0,02 grens bij war- pos. 0

me onderlaag

5 0,01 o pos.

2 0,004 0 pos. na kort

staan

1 0,002 0 o

De diphenylamineproef is de meest gevoelige. De alkalische reductie de minst gevoelige. Zij toont nog 0,2 mG. aan per G. KC103 of K2C03 dus heeft eene grensgevoeligheid van 1: 5000.

Reacties op phosphorzuur worden in de Pharmacopee twee verschillende gebruikt, n.1.

1. Met magnesiamixtuur in ammoniakale oplossing na een uur staan [o.a. bij Acid. hydrobromicum],

2. Met calciumchloride in ammoniakale oplossing zonder tijdsbepaling [o.a. liij Arsenas natricus].