is toegevoegd aan uw favorieten.

De chemische artikelen van de vierde uitgave der Nederlandsche Pharmacopee (anorganische gedeelte)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïegel vry van arsenicum te zijn, maar daarom is controle toch niet geheel en al overbodig. Men kan de gemodificeerde Gutzeitsche reactie instellen volgens de Amerikaansche Ph. na het salpeterzuur verdund te hebben met genoeg water of volgens schmidt (Pharm. Chem.) gevoeliger door eerst 20-30 G. met 3-4 G. zuiver zwavelzuur in te dampen tot uitdrijving van het HNOa, daarna op te nemen in water en als gewoonlijk te reageeren.

De eerste manier (verdunning alleen) bleek mtj niet steekhoudend. Bij de tweede (indampen, wdarbij As als As,04 niet vluchtig is) kon dit even goed zonder zwavelzuur op het waterbad geschieden en bleek de reactie gevoeliger te worden door het verkregen residu op het waterbad nog eens met S02-oplossing af te dampen (ter reductie van AsjO. tot As20,), waarna opgenomen werd in 10 cM3. 4 N. zoutzuur en de proef werd ingesteld. Zoo kon nog 0,004 mG. As in eene wil lekeurige hoeveelheid salpeterzuur worden aangetoond.

Acidum nitricum dilutum.

De sterkte van dit viermaal normaal salpeterzuur volgt uit de titratie en het s. g. Indien 10 cM3. van 1,133 s. g. precies 40 cM3.

4 N. alkali nemen, is het gehalte 4 x 63,Oo _

10 x 1,133 1 P • m

klopt met het gehalte dat af te leiden is uit de fabel voor de s. g. op bl. 545, waaruit voor s. g. 1,133 volgt 22,29 pCt.

Met het oog op kleine afwijkingen ware het evenals bij de andere verdunde zuren wenschelijk geweest ook hier een speling' toe te staan van 1,131-1,135 in het s. g. en van 39,5—10,5 in het titercijfer, overeenkomende met een gehalte van 22—22,5 pCt. Bij de Ed. III veigeleken is dus ook dit zuur (evenals verdund zoutzuur en zwavelzuur) een weinig in sterkte gestegen.

Na de behandeling van dit laatste der sterke anorganische zuren, is wellicht het volgende lijstje nog op zijn plaats, waarin vergeleken worden de concentraties der vroegere en der tegenwoordige zuren.

Vroegere Concentratie

concentratie der FA. IV (= 4N)

Acid. sulfuricum dilut. 10 pCt 17,5 pot.

Acid. hydrochloricum dilut. 12,5 „ 13 7

Acid. hydrobromicum „ 10 „ 26,5

Acid. nitricum „ 20 „ 22 3

In het algemeen valt hierbij op te merken dat de 'verdunde zuren der Ed. IV iets sterker zijn dan die der Ed. III (HBr kwam daarin niet voor), maar niet veel afwijken. Ze zijn alle toevalligerwijze zeer nabij 10 pCt. relatief in sterkte gestegen. Terwijl hunne concentratie nu uniform 4 x Normaal is geworden, wordt hunne sterkte in ee-