is toegevoegd aan uw favorieten.

De chemische artikelen van de vierde uitgave der Nederlandsche Pharmacopee (anorganische gedeelte)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De oplosbaarheid bij 15° is nauwkeuriger opgegeven, maar die bij kooktemperatuur geheel verzwegen. Zij bedraagt bij 100° volgens de Americana 1 : 1,7 en is dus ongeveer tien maal grooter dan bij kamertemperatuur.

Het smeltpunt is 334° C. De ontleding onder zuurstofontwikkeling tot perchloraat en chloride, begint bij 352°; voltooit zich geheel bij 400° onder achterlating van alleen chloride.

De reactie met zwavelwaterstof op zware metalen, zou nog uitgebreid kunnen worden met die op zwavelammonium, waardoor ijzer ontdekt zou worden; immers hierop acht de Geimanica het ook noodig te reageeren met ferroeyaankalium.

Ook een reactie op calcium (met ammoniumoxalaat) ware niet overbodig wegens de bereiding in sommige gevallen van dit zout in het groot via het calciumchloraat.

De reactie op nitraat is verscherpt doordien de dubbele hoeveelheid (n. 1. 1 G.) voor de proef wordt genomen. Koken, zelfs verwarmen, ia hierbij overbodig. Over de uitvoering der proef zie dit Weekbl. bl. 135. Zij is in staat nog 1 : 5000 nitraat in chloraat aan te toonen.

Sulfas kalicus.

Aan de beschrijving van den kristalvorm (rhombisch) kan worden toegevoegd dat de kristallen zeszijdig ontwikkeld en daardoor schijnbaar hexagonaal zijn.

De oplosbaarheid kan worden aangevuld met die bij 100° in water, n. 1. 1 : 4 (Germanica, Americana).

De identiteitsreactie is nieuw geformuleerd. Waarom men tot de afzetting van het kaliumbitartraat moet wachten om dan in de daarvan afgeschonken oplossing op zwavelzuur te reageeren? Het is toch veel eenvoudiger onmiddellijk een deel van de oplossing met bariumnitraat en verdund salpeterzuur te bedeelen.

Nieuw ingevoerd zijn :

De reactie op ammoniumzout, dat aangetoond wordt door met natriumcarbonaat alkalische dampen te ontwikkelen (zie dit Weekbl., bl. 127-128).

De reactie op arsenicum, die nu bij vele sulfaten wordt aangetroffen. (Zie hierover dit Weekbl., 57 - 67).

Er ontbreekt nog eene reactie op natriumzout (zie hierover bij Nitras kalicus).

Carbonas kalicus.

Opmerkelijk is dat - tegelijk met de invoering van eene reactie op kalium in alle natriumzouten — o.a. hier de reactie op natrium in een kaliuinzout, geheel is vervallen. In Ed. III kwam de eisch nog voor dat de kleurlooze gasvlam slechts voorbijgaand geel gekleurd mocht worden.