is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pig gecentreerd is, de beide eindvlakken vlak gedraaid worden, de oude centers verwijderd, opnieuw gecentreerd en van centergaatjes worden voorzien (fig. 132—134). Ook nu wordt de conische of rechte stift

0.2—0.3 mM dikker gehouden voor naslijpen, terwijl ook het gedeelte, dat van tanden wordt voorzien ca. 0.5 mM dikker wordt gelaten.

De van een boring voorziene schijven worden vervolgens van een spieloop voorzien.

Het insnijden der tanden. Tot hiertoe was bij de mechanische bewerking niets bijzon ders te vermelden, het geven van denjuisten

vorm aan de frais op de draaibank onderscheidt zich in niets van gewoon draaiwerk ; van zooveel te meer gewicht is het insnijden der tanden, waardoor het gevormde stuk staal, eenvoudigheidshalve als stalen schijf of als staafje staal reeds met den naam „frais" aangeduid, nu inderdaad den vorm eener frais verkrijgt.

Door het insnijden der tanden, de werkwijze, de richting van beweging, enz. wordt het type der frais bepaald.

Fig. 132—134.

Het centreeren der ruwe fraisen.

Fig. 135. Fijngetande fraisen. Fig. 136.

De frais wordt door middel van andere fraisen op de fraismachine van tanden voorzien. De vorm en grootte van de fraisen, die de

Fig. 137. Grofgetande frais.

tanden insnijden, is afhankelijk van den vorm en vaak ook van de afmetingen der te vervaardigen fraisen.