is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanmerkelijk gecompliceerder dan van die met rechte tanden.

Een fraissoort, welke met het oog op den vorm der tanden tot de sub 4 en 5 genoemde achtergedraaide fraisen gerekend zou kunnen worden, doch met het oog op de bewerking tot de sub 2 en 3

Fig. 151. Fig. 152.

Het vóórfraisen van achtergedraaide spiraaltanden.

genoemde behoort, daar de tanden geheel door de frais en op de fraismachine bewerkt worden, wordt door de fig. 153 en 154 voorgesteld.

Fig. 153. Vlakfrais.

Kiirio ml olnif nu/1 r\ n froio rr» (

Fig. 153 stelt een frais voor met vlakken tandrug, fig. 154 met een tandrug, zooals op de achterdraaibank verkregen wordt.

. Voor het insnijden der gleuven voor spiraal- en rechte tanden gebruikt men, evenals bij de achtergedraaide fraisen de beide soorten volgens fig. 149—152. Echter zij hier opgemerkt, dat in dit soort fraisen oïairoaltnnrlon wnrdt vprvflarrliprl. om-

dat zij steeds bestemd zijn voor zwaar werk, terwijl zij tevens uit-

Fig. 154. Vlakfrais.