is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorwaarde voor de insnijdfrais is, dat de middellijn altijd kleiner moet zijn dan tweemaal de kleinste straal van het profiel, zie fig. 165.

Door combinatie van een horizontale en verticale beweging verkrijgt) men het gewensehte profiel.

Fig. 166 stelt een dergelijke machine van Huré voor. De te snijden frais wordt op de spil geplaatst, terwijl het insnijdfraisje drie bewegingen

Fig. 166. Profielfraismachine van Huré.

volbrengen moet, nl. roteeren, horizontaal en verticaal verplaatsen. Een mal (in de illustratie een tandvorm) wordt op de tafel gespannen. Een arm, die de beweging van de verticale slede regeert, is voorzien van een geleirolletje, dat langs den mal loopt. Een contragewicht, aan de andere zijde van het draaipunt aan den arm bevestigd, drukt den voorkant met de verticale slede steeds omhoog, de arm moet dus met de hand steeds tegen den mal worden gedrukt, houdt de druk op, dan gaat de arm en met den arm liet insnijdfraisje weer omhoog. De horizontale voeding van de frais is automatisch. De verdeeling van het aantal tanden geschiedt door middel van een eenvoudige, van inkervingen voorziene

schijf, in welke door middel eener veer een pal wordt gedrukt. De mal geeft eenige malen vergroot het profiel van de frais weer. zoodat eventueele onregelmatig- of onzuiverheden op de frais verkleind worden overgebracht.

Deze machine is later door Huré gemoderniseerd volgens fig. 167.

Het werkstuk wordt thans horizontaal automatisch verplaatst, zoodat aan het insnijdfraisje alleen een verticale beweging wordt medegedeeld. Op deze machine kunnen langere profielfraisen tusschen de centers gespannen worden. De tafel kan in een hoek geplaatst worden, heeft dwarsverplaatsing en is verticaal verstelbaar, terwijl de verdeelkop het mogelijk maakt, de fraisen van