is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worm / grijpt. Op do wormas bevindt zich buiten het gietstuk a het conische tandwiel k (fig. 181). Daarachter zit vast op d een kruiskop, op welks tappen g.g. zich twee losse conische wielen h. h. bevinden, die in k grijpen. Deze laatste wielen grijpen in een conisch wiel t', dat op een los om de wormas looponde bus p bevestigd is. Op deze zelfde bus p bevindt zich een wisselwiel g, dat door een of twee tusschenwielen bewogen wordt door het op de verdeelspil r bevestigde tandwiel. Op de verdeelspil r bevindt zich de verdeelschijf s, die nu slechts van één gat is voorzien en waarin de snapper t grijpt. Overeenkomstig het aantal verdeelingen worden de wisselwielen, die de beweging van de spil /• op de bus g overbrengen, bepaald.

Do overbrenging van de verdeelspil r op de spil b geschiedt nu als volgt : De beweging van de spil r wordt door de bus p op de wisselwielen overgebracht, dan beweegt zich tevens het conische tandwieltje t, omdat het eveneens vast op de bus p bevestigd is en omdat de beide 'conische wieltjes h.h. in i grijpen, worden ook deze bewogen, De wieltjes h. h. grijpen in het vaste conische wiel k. De wieltjes h. kunnen echter 0111 de wormas d draaien, zij loopen dus over het conische wiel k en makon een dubbele draaiende beweging, zoowel om hun eigen as, als om de wormas d. Daar echter de kruiskop, waarop zij bevestigd zijn, vast zit op de wormas d, moeten beide meedraaien en wordt door den worm en het wormwiel, ook de spil b verplaatst.

Het wentelen van den verdeelkop voor het verkrijgen der spiralen geschiedt als volgt: Het rad op de sc-hroefspil o van de fraistafel drijft door tusschenwielen de spil m, op wier einde zich het conische wiel l bevindt, hetwelk k drijft ; k drijft de beide conische wieltjes h h om hun oigen as, en daar zij over het conische wiel i rollen, draaien zij ook om do wormas en daar de kruiskop vast met deze wieltjes verbonden is en tevons vast op de wormas zit, wordt deze en met de wormas d het wormwiel c en de spil b bewogen.

Tegenover den verdeelkop bevindt zich een kleine losse kop, waarvan een afbeelding wordt gegeven in fig. 69.

\ erdeelkoppen, in t bijzonder die der categorie b, worden in verschillende uitvoeringen vervaardigd.

d) Het verdeelen met de verdeelschijf en de wisselwielen.

Bij de onder b on c beschreven verdeeltoestellen is het wormwiel vast op de spil bevestigd. Wil men dus de spil één volle omwonteling laten maken, dan moot ook het wormwiel één omwenteling volbrengen. Is het wormwiel voorzien van 60 tanden on is de worm enkelvoudig, dan moet voor één omwenteling van het wiol, resp. van de spil de wormas 60 omwentelingen maken. Wil men nu een cirkel-