is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 1-1 1 13 11 2 " "" p ' ~z " 11 ' 13 ~ 143 ~ 143 143'

Ken tweede geval : snapper van cirkel p staat in 5.

i' n n " ;i 6.

Eén verdeeling vooruit, snapper van cirkel p -■ 1/5.

- — »/

" " " »» ï» ?? — /6*

..... 1 1 6 5 11

Verplaatsing n — -—| 1 — —.

5 6 30 30 30

Eén verdeeling vooruit snapper van cirkel p = 1/i.

achteruit, „ „ „ z = 7,.

v . . . 116 5 1

\ erplaatsing n = = —

6 30 30 30'

Door deze wijze van handelen, kan men in de hoogere verdeelingen nog een groot aantal tusschenwaarden vinden. Het getal moet echter aan één voorwaarde voldoen : men moet het in minstens 2 factoren kunnen ontbinden. Geheel ondeelbare getallen kunnen er dus niet voor in aanmerking komen, wel: 91 = 7 x 13,

253 = 11 x 23,

493 = 17 x 29,

terwijl een deelcirkel aanwezig moet zijn, waarin één van beide factoren voorkomt. Is echter het getal in twee factoren te ontbinden, dan zullen, daar deze iactoren gewoonlijk klein zijn, wel deelcirkels aanwezig zijn, waarin elk der ontbonden factoren voorkomen.

Wordt de verdeeling met beide deelcirkels in één richting voortgezet, dan kan men daarvoor als vaste formules stellen :

10) n = *+£

p z

In tegengestelde richting 11) n — .

P z

i -(>

en volgt : uit /) n —

v

_L«(jL+r) of(i~r).

v V /) z s Vp z J

1) Voorbeeld. t = 80. g = 2. c — 51.

/ 80 ^

g 2

^ _ o _ q ij _ 40 _ 40 2 2 34 6 v p z 51 3 x 17 3 17 51 51 3 en 17 zijn dus de factoren, die in twee deelcirkels gevonden moeten worden, waarvan dan de eene de deelcirkel /, de andere de deelcirkel z is.