is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56, licht den hefboom 57, (fig. 356). Deze laats'e licht den hefboom met haak 58 en den daarachter liggenden hefboom 59, zoodat de verdeelschijf 51 niet meer tegengehouden wordt. De frictie 50/64, welke gedurende het fraisen ontlast was, brengt de verdeelschijf 51 en de wisselwielen 52, 53 en 54 in beweging, waardoor het te fraisen tandwiel wordt verplaatst. Gedurende de beweging voor het verdeelen wordt koppeling 46 (fig. 353) in de kast 39 in middenstand gehouden, en wel door stang 60 (fig. 355 en 357) en klauw 61, welke

Fig. 354.

Het mechanisme voor het omschakelen der bewegingsrichting van de fraisslede.

met. het haakvormig deel achter den bovensten haak van den (achter hefboom 58 liggenden) hefboom 59 grijpt. Eerst wanneer de verdeelschijf 51 in den eindstand gekomen is, kan de achterste haakhefboom 59 in een inkerving in die schijf vallen, klauw 61 komt vrij en stang 60 drukt nu de veerende pen 44 (fig. 354). hefboom 45 en koppeling 46 (fig. 353) in kast 39, naar rechts en de voedingsbeweging voor vooruit wordt ingeschakeld. Verkeerd verdeelen van het te fraisen tandwiel is dus niet mogelijk, daar de fraisslede de beweging voor heenloop eerst beginnen kan, wanneer de verdeeling geeindigd is.

Het ontlasten der frictie 50 (fig. 355) gedurende het verdeelen