is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De machine werkt geheel automatisch, d. w. z. de tafel loopt automatisch heen en weer, de omkeering van beweging geschiedt automatisch en de looplengte der tafel kan binnen haar maximale

grenzen door aanslagen op elke lengte gesteld worden, terwijl bij elke omkeering van beweging de tafel een weinig in de richting naar de frais toe bewogen wordt.

Als spieloop- en langgatfraismachine past men een machine toe van het type volgens fig. 419.

De tafel is verticaal en horizontaal in dwarsrichting uit de ' hand verstelbaar. Gedurende het fraisen neemt zij echter een onveranderlijken stand in. De fraisspilslede is in langsrichting van de fraistafel automatisch en uit de hand verplaatsbaar langs den dwarsbalk in beide richtingen, terwijl ook het omschakelen automatisch plaats grijpt en op elk punt van den dwarsbalk door verstelbare aanslagen van richting veranderen kan. De fraisspil is verticaal ver¬

plaatsbaar, terwijl de frais bij elke omkeering van beweging een weinig dieper in het materiaal gevoerd wordt.

Een kleine verticale speciaalmachine is afgebeeld in fig. 420. Deze