is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich in eiken willekeurigen stand kan plaatsen, kunnen hiermede werkstukken van zeer ongelijken vorm vastgespannen worden. Opgemerkt zij nog, dat bij de schroeven, afgebeeld in fig. 468 en 469 de losse bek niet van schroefdraad is voorzien, doch deze aangezet wordt door een drukschroef. De binnendraad in den lossen bek toont nl. reeds spoedig slijtage terwijl, wanneer de schroef krom trekt, de bek of zeer zwaar verplaatst wordt, of wanneer men den bek gelegenheid geeft de slingerende beweging van de schroef te volgen, het werkstuk niet zuiver vastgespannen wordt, want met het vastzetten licht zich de losse bek en neemt het werkstuk mee, hetgeen daarna in een te \ oren niet juist te bepalen stand komt te staan ; uit dit oogpunt zijn de schroeven, waarvan de bek door middel van losse drukschroeven

Fig. 470.

Spanschroef.

worden aangezet, die met den bek niet de minste verbinding hebben, te prefereeren.

In fig. 470 is een spanschroef afgebeeld, waarvan de losse bek eveneens draaibaar is en die het werkstuk vastpant, doordat de bout, waarmee men den bek vastzet, in een hoek is geplaatst ten opzi( hte van het vlak, waarover de bek beweegt, en deze dus door het \astzetten van den bout naar den vasten bek toe verplaatst wordt.

Deze schroef heeft bovendien nog dit voordeel, dat men den bek geheel omkeeren kan en door combinatie van twee schoeven, werkstukken van aanmerkelijk grooter lengte dan tusschen de bekken geplaatst zouden kunnen worden, kan vastspannen. zooals fig. 471 is afgebeeld.