is toegevoegd aan uw favorieten.

Fraisen en fraismachines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het toestel wordt aangedreven door den meenemer der draaibank, welke het van een gleul voorziene staartstuk, links op de afbeelding zichtbaar, meeneemt.

Een toestel voor het ac-hterdraaien van fraisen van eenvoudigen vorm is afgebeeld in fig. 525. Het is niet van zulk een krachtige constructie als het voorgaande toestel en kan dan ook alleen als hulpmiddel in kleine fabrieken en werkplaatsen worden toegepast. Het principe is hetzelfde als van het hiervoor beschreven toestel, doch het kan op elke draaibank, zonder eenige voorafgaande verandering tusschen de centers worden geplaatst.

Het toestel bestaat uit een van een meenemer voorziene excentrische spil (fig. 526).

Passend op deze spil bevindt zich een bus (fig. 527), welke aan één zijde passend voor de boring van de frais e wordt gedraaid, en daar ter plaatse van een spie is voorzien, zoodat de frais de

beweging van de bus mee moet maken en door de moer d wordt vastgezet.

Fig. 526.

Fig. 527.

Vast op deze bus wordt bevestigd een palrad a (fig. 527) daarnaast een wrijvingsschijf b in den vorm als fig. 528 aangeeft. Deze wrijvingsschijf zit los op de bus, doch wordt door de moer c, door middel der fiberschijven i i vastgedrukt, waardoor de bus, wanneer althans verhinderd wordt, dat de schijf b meedraait, alleen onder wrijving wentelen kan. Ten einde dit meedraaien te verhinderen is de schijf b (fig. 528) van een staartstuk voorzien met gleuf, en verhindert een pen, welke aan het een of andere punt van de draai bankslede wordt vastgemaakt, het meedraaien (fig. 525). Vast op de spil (fig. 525) achter de bus wordt bevestigd een excentriekschijf, (fig. 529 en 530). De eene halve beugel dezer schijf is evenals de wrijvingsschijf (fig. 528) van een staartstuk voorzien en wordt door dezelfde pen als die de wrijvingsschijf verhindert mee te draaien, vastgehouden. Aan den anderen beugel is een pal bevestigd, welke in het palrad op de bus geplaatst grijpt.