is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel onzeker van zijne meer verwijderden, welke krachten voor hem, welke tegen hem zijn; hij is slechts zeker, dat, in geval van mislukking, zijn persoonlijk aandeel de galg is! Achthonderdduizend hoofden, en in elk van die een onderscheiden waardeering dezer onzekerheden, een onderscheiden theorema van handeling dienovereenkomstig: uit zoovele onzekerheden komt de zekerheid, en het onvermijdelijk, nooit te vernietigen netto resultaat, van oogenblik tot oogenblik zich belichamend, — u alzoo voortslepende tot eene burgerkroon of een smadelijken strop.

Kon de lezer eene Asmodens (1)— vlucht nemen, en, alle daken afwuivende en

Pierre Louis Manuel. Pierre Louis Roederer.

do geheimen open, neerzien van den toren der Notre-Dame — welk een Parijs zou zich aan zijn blik vertoonen! De schelste stemmen van den opbruisenden hartstocht nevens de dofgesmoorde bastonen van den twijfel; moed zich opschroevende tot vertwijfelde uittarting, naast de bleeke bloode vrees zwijgend sidderende achter gegrendelde deuren; en daarom heen, in het rond, de doffe loomheid kalmelijk snorkende, want veel loomheid, op haar rustbed uitgestrekt, slaapt maar altijd door. O, tusschen den galm dier luid bulderende alarmklok en dat snorken der loomheid, wat

(1) De booze geest uit het boek Tobias.