is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK. De geïmproviseerde Commune.

Zoo hebt gij het dan wakker gemaakt, gij emigranten en dwingelanden der wereld; Frankrijk is wakker! Lang genoeg hebt gij liet arme volk de les gelezen en geschoolmeesterd, terwijl gij uwe roeden van vuur en staal als ongeroepen, wreede tuchtmeesters er over zwaaidet; lang genoeg hebt gij het getergd en vervaard gemaakt, toen het hulpeloos in de lijkdoeken zijner constitutie zat, terwijl gij van alle zijden met uwe toerustingen en complotten, met uwe marschen en angstwekkende bedreigingen er op indrongt, — en ziet, thans tot het uiterste gebracht, is zijn bloed aan het zieden. Het heeft zijne lijkdoeken verscheurd als spinnewebben en trotseert u thans in die vreeselijke kracht der natuur, die geen mensch nog gemeten heeft en die razernij wordt; ziet nu hoe gii het breidelt.

Deze September-maand van 1792, een der merkwaardigste in de geschiedenis, doet zich aan ons onder twee zeer verschillende gezichtspunten voor; aan de eene zijde geheel donker en zwart, aan de andere helder en licht. Al wat er wreeds is in de panische woede van vijfentwintig millioenen, al wat verheven is in de gelijktijdige doodsverachting van vijfentwintig millioenen, staat hier in de scherpste tegenstelling dicht naast ' kaar. Geen wonder voorwaar, wanneer een mensch, hoe veel te meer nog wanneer een geheel volk eensklaps buiten alle palen heengesleurd wordt. Want hoe airoen de natuur