is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude pamflettist ; Legendre, de solide slager, ja, zelfs Marat, hoewel het platteu van Frankrijk hot nauwelijks geloovon kan, of zelfs gelooft dat er een Marat is, behalve; in druk. Over den minister Danton, die zijn post als minister nederlegt, om lid te worden, behoeven wij niet te spreken. Parijs is ziedend heet en de provinciën blijven niet achterlijk. Barbaroux, Rebecqü! en gloeiende patriotten omen van Mar settic. In het geheel zevenhonderd en vijfenveertig (of liever negenenveertig, want Avignon zendt er thans vier); zoo velen komen bijeenniet zoovelen zullen scheiden! J

De advocaat Carrier van Aurillac, de ex-priester Lebon van Arras zullen l«den ach eene,, mam verwerven. Het bergachtige Auvaww l„.rkieSi zijnen Komme, een geharden landman, eenmaal professor in de wiskunde, die onbewust

•Iacques Louis David. Piiilippe Fkan<;ois Naiaire Fabke d'Eglantine.

een merkwaardigen nieuwen almanak in petto heeft met Messidors Pluviosesen dies meer en na dien aan den dag gebracht te hebben, zich zeiven den zooeenaamden Romemschen dood zal aandoen. De oud-constituant Sieves komt om co» stitutien te bouwen, zooveel men er slechts behoeft. In drukkende omstandigheden ... J Z1C? overigens bukken met zijne heldere, behoedzame oogen, en zwijgen het MU Ïgst achten. Van Atsne in het Noorden komt de jonge St. Jist meer een student dan een senator gelijkende. Nog geen vierentwintig jaar oud, heeft hij reeds boeken geschreven, is een jonge enthousiast, met eene slanke gestalte, zacht klinkende stem, olijfkleurige tint en lang zwart haar. Uit het afgelegene dal Aurc in de

J re neen komt Feraud, een gloeiende republikein, dien roem verbeidt, ten minste 'n den dood. (1)

(1) Zie over Carrier noot 1 op pag. 29, doel II, en over Sievès nas;. 151, deel I.

<>*eph Lebon (1,05—1795), geboren te Arras, was aanvankelijk geestelijke en heeft zich door zij na