is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Danton een drukkende schaduw werpen, welke schaduw Danton, zooals Lasoircf hoopt, in staat zal zijn te verdrijven.

.Les scélérats!" roept Danton uit, terwijl hij met gebalde vuist opspringt nadat Lasource geëindigd heeft, en van den Berg afdaalt gelijk een lavastroom' hij is wel gereed om te antwoorden. Lasoirce's waarschijnlijkheden vervliegen als' kaf in den wind, maar leveren toch iets op. „Gij hadt gelijk, vrinden van den Berg " begon Danton „en ik heb ongelijk; met deze mensehen is geen vrede mogelijk Zoo zij dan oorlog onze leus! Zij willen de republiek niet met ons redden, wij willen

Marie I)ayid Aluin Lasource.

haar zonder hen in spijt van hen, redden." Waarlijk, eene uitbarsting van ruwe

parlementaire welsprekendheid, die nog in den ouden Moniteur verdient gelezen te

worden. Met vurige woorden geeselt de verontwaardigde titan de Girondijnen- bij

lederen slag heft de blijde Berg het koor aan; Mar at herhaalt als een muzikaal bis

de aatste zinsnede, (1) Lasource's waarschijnlijkheden zijn verdwenen, maar Danton's uitdaging is daar.

(l)

Séance da l"r Avril 1793. In de Histoire parlementaire, XXV, 24—35.